Panduan Ternak Louhan

Kali ini kami akan jelaskan mengenai . Ikan louhan dulu sempat populer dan hargannya betul-betul mahal sekali. Namun pada dikala ini ikan hias ini sudah tidak ramai seperti yang dahulu lagi. Ikan hias ini katanya ikan yang dapat membawa hoki bagi yang memeliharannya. Asal mula ikan lou han mulai dikembangbiakan

Continue reading