Ini Cara Merawat Ikan Louhan

Pembahasan kita kali ini ialah . Ikan lou han dahulu sempat populer dan hargannya sungguh-sungguh mahal sekali. Namun pada dikala ini ikan hias ini telah tak ramai seperti yang dulu lagi. Ikan hias ini katanya ikan yang dapat membawa hoki bagi yang memeliharannya. Asal mula ikan louhan mulai dikembangbiakan diawali

Continue reading