Cara Pemijahan Lou Han

Di artikel ini kami akan ulas tentang . Ikan louhan dulu sempat populer dan hargannya sangat mahal sekali. Tetapi pada ketika ini ikan hias ini telah tak ramai seperti yang dahulu lagi. Ikan hias ini katanya ikan yang dapat membawa hoki bagi yang memeliharannya. Asal mula ikan lou han mulai

Continue reading