Ternak Ikan Hias Louhan

Topik kita sekarang adalah . Ikan louhan dahulu sempat populer dan hargannya amat mahal sekali. Tetapi pada ketika ini ikan hias ini telah tidak ramai seperti yang dulu lagi. Ikan hias ini katanya ikan yang dapat membawa hoki bagi yang memeliharannya. Asal mula ikan lou han mulai dikembangbiakan diawali semenjak

Continue reading